តើអ្នកធ្លាប់ដែលឆ្ងល់ថា នឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅ? សូមអានអត្ថបទទាំងមូលនេះ ដើម្បីរកឱ្យឃើញការពិតទាំងមូលអំពីជីវិតបន្ទាប់ពីស្លាប់។
 
 
 

តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ដែលឬទេ? តើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ ? សេចក្ដីពិតទាំងបួននេះអាចជួយអ្នក ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រាកដនូវអ្វីដែលកំពុងរង់ចាំអ្នកបន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ទៅ។

 

1. មនុស្សត្រូវបានព្រះជាអ្នកបង្កើតមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះនិងព្រះទ្រង់ជាចៅក្រម: ផែនដីសត្វនិងមនុស្សជាតិមិនបានចេញមកពីខ្យល់ ធម្មជាតិជាអ្នកបង្កើត នោះទេ ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតលំហរកាឡាក់ស៊ីនេះ, ភព, សត្វ, និងសំរាប់ឱ្យមនុស្សលោកយើង អរសប្បាយ (លោកុប្បត្តិ ជំពូកទី 1) ព្រះទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតទ្រង់បានផ្តល់ឱ្យមានច្បាប់សាមញ្ញមួយសំរាប់មនុស្សជាតិ អំពីជីវិតដើម្បីរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់នៅលើផែនដីនេះ (ចោទិយកថា ជំពូកទី 12:28) បន្ទាប់ពីអ្នកបានស្លាប់ព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យទោស អ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការរបស់ទ្រង់នេះ   បើយោងតាមច្បាប់របស់ព្រះអង្គ (រ៉ូម ជំពូកទី 2)

 

2. ដោយព្រោះព្រះទ្រង់ជាចៅក្រមល្អ ទ្រង់ត្រូវតែដាក់ទោសអ្នកប្រព្រឹត្តិខុសច្បាប់របស់ទ្រង់ បន្ទាប់ពីសេចក្ដីស្លាប់។ តើអ្នកបានបំបែកច្បាប់របស់ព្រះដែរទេ? តើអ្នកធ្លាប់និយាយកុហកឬលួចអ្វីដែរទេ? តើអ្នកធ្លាប់បានគោរពបូជាឬថ្វាយយញ្ញបូជាដល់ព្រះវិញ្ញាណផេ្សងៗធើ្វខុសឆ្គងបរាជ័យក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះបង្កើតផែនដីនេះ? តើអ្នកធ្លាប់មានការរួមភេទនៅខាងក្រៅនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬសូម្បីតែមើលទៅស្ដ្រីមានអារម្មណ៍កញ្ជ្រោលត្រេកត្រអាល ផ្លូវភេទ? តើអ្នកធ្លាប់ខឹងខុស, និយាយដើម, ដែលហៅឈ្មោះនរណាម្នាក់ថាជាមនុស្សអាក្រក់, មានរៀបគំរោងផែនការសម្លាប់មនុស្សផ្សេងទៀត? ច្បាប់របស់ព្រះហាមរឿងទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបានបំបែកច្បាប់ទាំងនេះបន្ទាប់មក បន្ទាប់ពីអ្នកស្លាប់ ព្រះត្រូវតែផ្ញើអ្នកបង់ប្រាក់សំរាប់បទឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់អ្នកនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលគេហៅឋាននរកខាងវិញ្ញាណអស់កល្បជានិច្ច (វិវរណៈ ជំពូកទី 21: 8)

 

3. ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកនិងមិនចង់ឱ្យអ្នកដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅឋាននរកនោះទេ (ពេត្រុស ទី2, ជំពូកទី 3: 9) ព្រះជាម្ចាស់ ព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតពិភពលោក ព្រះអង្គបានស្ដេចយាងមកផែនដីជាបុរសម្នាក់នោះឈ្មោះថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនិងការរស់នៅក្នុងជីវិតល្អឥតខ្ចោះ, បានប្រោសអ្នកជំងឺ, ផ្ដល់សេចក្ដីស្រឡាញ់ដល់អ្នកខូចចិត្ដហើយទីបំផុតទ្រង់បានស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើទារុណកម្មឱ្យបង់ប្រាក់ពិន័យសំរាប់បទឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់យើង (រ៉ូម ជំពូកទី 5: 6-10) បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូបានរស់ពីក្ដីស្លាប់ឡើងវិញ ការរស់ពីក្ដីស្លាប់ឡើងវិញទ្រង់នេះបានបញ្ជាក់ទេវភាពរបស់ទ្រង់និងការកម្ចាត់រាល់ព្រះវិញ្ញាណអាក្រក់ផេ្សងៗ (កូល៉ុស ជំពូកទី 2:15) ដោយសារតែការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង ឥឡូវនេះព្រះអាចអភ័យទោសអំពើបាបរបស់អ្នកបានដោយសេរី, ជួយសង្រ្គោះអ្នកពីឋាននរកហើយស្វាគមន៍អ្នកទៅជាសួនឧទ្យានបន្ទាប់ពីការស្លាប់ (រ៉ូម ជំពូកទី 3: 25-26) អ្នកអាចមានចំណងមិត្ដភាពមិនចេះចប់ជាមួយព្រះដែលបង្កើតអ្នក (កូរិនថូសទី 2, ជំពូកទី 5:18)! 

 

4. ដើម្បីទទួលបានការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវអ្នកត្រូវតែបដិសេធព្រះដទៃទាំងអស់, វិញ្ញាណនិងមគ្គុទេសក៍ខាងវិញ្ញាណនិងបានងាកទៅរកព្រះយេស៊ូជាមេរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះនិងជាតែមួយព្រះអង្គគត់ (កិច្ចការ ជំពូកទី14:15) ពេលដែលអ្នកធ្វើការនេះ ព្រះអង្គទ្រង់នឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់អ្នកទាំងអស់ ទ្រង់និងទៅរស់នៅខាងក្នុងរបស់អ្នកនិងធ្វើឱ្យអ្នកជាមនុស្សថ្មី (រ៉ូម ជំពូកទី 6) បន្ទាប់មករៀនហើយអានពាក្យរបស់ព្រះយេស៊ូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ហើយស្ដាប់តាមបទបញ្ជារបស់ព្រះអង្គ ស្ដាប់និងចែករំលែកជាមួយអ្នកដទៃ ដោយចិត្តស្មោះត្រង់ និងអរព្រះគុណ។

 
 
 
 
តើអ្នកត្រៀមខ្លួនបែរមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយឬនៅ?
 
ភ្លាមៗនៅពេលអ្នកងាកចេញពីអំពើបាបហើយបែរមករកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ ព្រះជាម្ចាស់នឹងអត់ទោសអ្នកឲ្យបានរួចពីបាបរបស់អ្នកទទួល ព្រមទាំងទទួលអ្នកចូលទៅក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ និងបង្កើតអ្នកឲ្យក្លាយជាមនុស្សថ្មី។ ទ្រង់នឹងសង្រ្គោះអ្នករួចផុតពីស្ថាននរក និងរៀបចំកន្លែងមួយសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងស្ថានសួគ៌។ ប្រសិនបើអ្នកត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ សូមអធិស្ឋានទៅព្រះដូចតទៅនេះ៖

 

-ឱព្រះជាម្ចាស់​​អើយ ទូលបង្គំដឹងថា ទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាប។

-ទូលបង្គំបានបំពានលើក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គ ហើយទូលបង្គំសមនឹងទទួលបានកាជំនុំជំរះរបស់ព្រះអង្គធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថាននរក។

-ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គស្រឡាញ់ទូលបង្គំ បានសុគតនៅលើឈើឆ្កាង និងបានរស់ពីសុគតឡើងវិញនៅថ្ងៃទីបី។

-ដូច្នេះហើយ ទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ និងចង់ដើរតាមព្រះអង្គ។ ទូលបង្គំសូមបែរចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំ និងថ្វាយជីវិតរបស់ទូលបង្គំដាច់ដល់ព្រះអង្គ។
 
(និយាយប្រាប់ព្រះពីអំពើបាបជាក់លាក់ទាំងប៉ុន្មាន ដែលអ្នកចង់បែរចេញ បន្ទាប់មក បន្តអធិស្ឋាន)
 

-ឥឡូវនេះ ព្រះអង្គជាម្ចាស់លើជីវិតរបស់ទូលបង្គំ។

-ទូលបង្គំសូមទូលសុំព្រះអង្គអត់ទោសទូលបង្គំគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទូលបង្គំបានធ្វើខុស។

-សូមទទួលយកទូលបង្គំចូលទៅក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គ ដើម្បីឲ្យទូលបង្គំអាចស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ អំពីបទពិសោធ និងអំពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអង្គ។

-សូមយាងមករស់នៅក្នុងទូលបង្គំ ដើម្បីឲ្យទូលបង្គំនឹងមានអំណាចរស់នៅក្នុងជីវិតបរិសុទ្ធ។

-ទូលបង្គំសូមអធិស្ឋានថា ពេលទូលបង្គំស្លាប់ទៅ ទូលបង្គំនឹងទៅស្ថានសួគ៌ជាមួយព្រះអង្គអស់កល្បជានិច្ច។

-ទូលបង្គំសូមប្រកាសទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ទូលបង្គំតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ។

-អរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ការអត់ទោសទូលបង្គំ និងទទួលទូលបង្គំចូលក្នុងគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គ។

-នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ អាម៉ែន!

 
ប្រសិនបើអ្នកបានបែរចេញពីអំពើបាប ហើយបានទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់ និងជាព្រះអម្ចាស់ និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អ្នកហើយ ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលយកអ្នកចូលទៅក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ ព្រមទាំងអត់ទោសអំពើបាបរបស់អ្នក។
 

សូមចុចលើប៊ូតុងពណ៌បៃតងខាងក្រោមដើម្បីរៀនពីរបៀបរស់នៅ និងលូតលាស់ជាអ្នកដើរតាមព្រះយេស៊ូវ។